Gorna belka
Gorna belka
Gorna belka
Gorna belka
Gorna belka
Gorna belka
Gorna belka
 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Spis figur

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


2 double

(2 dwukroki)

Ilość taktów: 8

Menu

2 x sample, saut et coup-de-pied

(2 x krok, podskok i wykop)

Ilość taktów: 8

Menu

Cast in & back

(Zejście wewnątrz setu i powrót)

Ilość taktów: 8

 • Partnerzy par topowych podają sobie prawe ręce i robią krok dostawny w dół setu między partnerami par pomocniczych PODCZAS, gdy
  partnerzy z par pomocniczych wchodzą odrobinkę w górę setu i podają sobie prawe ręce za swoimi parami topowymi
 • wszyscy robią trzy kroki dostawne w dół setu
 • wszyscy obracają się, nie puszczając rąk i idą w czterech krokach dostawnych w górę setu
 • wszyscy ustawiają się w dwóch liniach

Menu

Cast into petronella & back

(Zejście w dół petronelli i powrót)

Ilość taktów: 8

Celem figury jest pokazanie się wszystkim parom pomocniczym.

 • Partnerzy par topowych podają sobie prawe ręce i robią cztery kroki dostawne w dół setu
 • Pary topowe odwracają się w miejscu i robią cztery kroki dostawne w górę setu wracając na miejsce

Menu

Cast off & back

(Zejście w dół setu na zewnątrz i powrót)

Ilość taktów: 8

  Figura tylko dla par topowych.
 • Obracamy się przez zewnętrzne ramię (dla kobiet prawe, dla mężczyzn lewe), robiąc jeden krok dostawny
 • trzy kroki w dół setu w kroku dostawnym
 • obrót przez drugie ramię (kobiety - lewe, mężczyźni prawe) w jednym kroku dostawnym
 • Powrót na swoje miejsca w trzech krokach dostawnych

Menu

Chain square

(Prawe i lewe po kwadracie)

Ilość taktów: 8

 • Partnerzy w parach podają sobie prawe ręce i w dwóch krokach dostawnych zamieniają się miejscami
 • Wszyscy podają lewe ręce ręce osobie z własnej pary pomocniczej lub topowej (zależnie na jakiej pozycji aktualnie tańczymy) i zamieniają się z nią miejscami w dwóch krokach
 • Znowu partnerzy podają prawe ręce w parach i zamieniają się miejscami w dwóch krokach dostawnych
 • znowu wszyscy podają lewe ręce osobie z własnej pary pomocniczej lub topowej i zamieniają się z nią miejscami w dwóch krokach dostawnych
 • W ten sposób robimy kwadracik podając na zmianę prawą i lewą rękę osobie, która akurat się nawinie. Pamiętać należy, że pary topowe podają lewe ręce w górę setu, a pomocnicze - w dół

Menu

Courir

(Bieganie)

Ilość taktów: 16

 • Jest to wariacja wykonywana tylko, gdy zmieni się muzyka na charakterystyczna dla tej figury (zazwyczaj odrobinę szybsza i zdecydowania różniąca się od dotychczasowej)
 • Wszyscy, trzymając sie za ręce w dole,tworzą węża poruszają się krokiem bieg
 • Krąg pęka a kierunek ruchu powstałego "węża" nadaje osoba, która nie trzyma nikogo lewą ręką

Menu

Diamond

(Diament)

Ilość taktów: 16

Figura stosowana do wzajemnej prezentacji partnerów, przeznaczona dla jednej pary topowej stojącej w secie.

 • Obrót w dwóch pas de basque o 270 stopni przez prawe ramię, tak by partnerzy stanęli w środku setu twarzami do siebie. Mężczyzna patrzy w górę setu, kobieta - w dół.
 • Partnerzy ustawiają się do siebie w dwóch pas de basque
 • Obrót o 270 stopnie przez prawe ramię, analogicznie do tego w punkcie pierwszym; partnerzy kończą na miejscach zamienionych w stosunku do pozycji startowych
 • Powtórka punktu drugiego
 • Tak, jak w punkcie pierwszym i trzecim, obrót o 270 stopni; partnerzy kończą w środku setu, mężczyzna patrzyw dół setu, kobieta - w górę
 • Powtórka punktu drugiego
 • Obrót o 270 stopnie, partnerzy kończą na pozycjach początkowych
 • Powtórka punktu drugiego

Menu

Double et autour

(Dwókrok i obrót)

Ilość taktów: 8

 • dwukrok w lewo
 • obrót w prawo w czterech zwykłych krokach i przez prawe ramię

Menu

Double, sample et autour dans le pas de basque

(Dwókrok, krok pojedynczy i obrót w kroku Basków)

Ilość taktów: 8

Menu

Double, sample et pas de basque

(Dwukrok, krok pojedynczy i krok basków)

Ilość taktów: 8

Menu

Figury dodatkowe

(Figury dodatkowe)

Ilość taktów: 0

Jest to figura której wystąpienie w tańcu zależy od muzyki (pojawienia się pewnego konkretnego fragmentu utworu - który jest opcjonalny) - czyli de facto od muzyków.

Menu

Four little squares in butterflies

(Cztery krótkie obejścia w motylkach)

Ilość taktów: 16

 • Zaczynamy zwróceni twarzami do siebie stojąc w bliskiej odległości
 • Robimy jeden krok motylkowy do tyłu
 • jeden krok motylkowy do przodu, by spotkać się na prawe ramię
 • jeden krok motylkowy w prawo, partnerzy wykonują go zwróceni plecami do siebie, na końcu są ustawienie do siebie lewymi ramionami
 • jeden krok motylkowy, by stanąć blisko twarzami do siebie
 • powtarzamy powyższe elementy dwa razy
 • robimy niepełne krótkie obejście, czyli powtarzamy cztery pierwsze punkty, lecz zamiast wrócić na początkowe pozycje, zwracamy się plecami do siebie i łapiemy się za ręce; mamy w ten sposób parę stojącą bokiem do początkowych pozycji.

Menu

Front in butterflies

(Przód w motylkach)

Ilość taktów: 2

 • jeden krok motylkowy do przodu tak, by stanąć z partnerem kilkanaście centymetrów od siebie
 • jeden krok motylkowy do tyłu, by wrócić na pozycję początkową

Menu

Left hand star in butterflies

(Wiatraczek na lewe ramię w motylkach)

Ilość taktów: 4

 • Podchodzimy do siebie w kroku motylkowym, mężczyzna wyciąga lewe ramię zgięte w łokciu, tak, by przedramię było pionowe, po dojściu kobieta układa swoją lewą rękę przy ręce mężczyzny
 • oboje robią trzy kroki motylkowe obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Menu

Left shoulder in butterflies

(Lewe ramię w motylkach)

Ilość taktów: 2

 • jeden krok motylkowy do przodu, tak by zrównać się z kontrpartnerem (prawie zetknąć prawymi ramionami)
 • jeden krok motylkowy do tyłu, by wrócić na początkową pozycję

Menu

Left shoulder square

(Romb na lewe ramię)

Ilość taktów: 4

 • jeden krok motylkowy do przodu, by stanąć w jednej linii, lewymi ramionami obok siebie
 • jeden krok motylkowy do przodu by stanąć na miejscu partnera tyłem do niego
 • jeden krok motylkowy tyłem, tak by stanąć w jednej linii z partnerem stykając się na prawe ramię
 • jeden krok motylkowy do tyłu, by wrócić na pozycję początkową

Menu

Lefts

(Lewki)

Ilość taktów: 4

 • Partnerzy podają sobie lewe ręce i robią dwa kroki dostawne by zamienić się miejscami
 • Nie puszczając rąk, obracają się przez lewe ramię i robią dwa kroki dostawne, by wrócić na miejsca

Menu

Pousette

(Zamiana par)

Ilość taktów: 8

Figura tańczona przez dwie pary - topową i pomocniczą, które poruszają się dookoła ich własnego środka zgodne z ruchem wskazówek zegara.

 • Para topowa tańczy jedno pas de basque w stronę kobiet, natomiast para pomocnicza - jedno pas de basque w stronę mężczyzn.
 • Następnie obie pary robią zwrot "w miejscu" w jednym pas de basque o 90 stopni w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
 • Obie pary robią jedno pas de basque w kierunku zachowania dotychczasowego ruch (para topowa w dół setu, para pomocnicza w górę setu)
 • Zwrot obu par o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
 • Jeden pas de basque obu par do środka setu
 • Obrót par w miejscu o 90 stopnie
 • Jeszcze obrót par w miejscu o 90 stopni
 • Rozejście partnerów na miejsca w jednym pas de basque

Menu

Right hand star in butterflies

(Wiatraczek na prawe ramię w motylkach)

Ilość taktów: 4

 • Podchodzimy do siebie w kroku motylkowym, mężczyzna wyciąga prawe ramię zgięte w łokciu, tak, by przedramię było pionowe, po dojściu kobieta układa swoją prawą rękę przy ręce mężczyzny
 • oboje robią trzy kroki motylkowe obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

Menu

Right shoulder in butterfiles

(Prawe ramię w motylkach)

Ilość taktów: 2

Menu

Right shoulder square

(Romb na prawe ramię)

Ilość taktów: 4

 • jeden krok motylkowy do przodu, by stanąć w jednej linii, prawymi ramionami obok siebie
 • jeden krok motylkowy do przodu by stanąć na miejscu partnera tyłem do niego
 • jeden krok motylkowy tyłem, tak by stanąć w jednej linii z partnerem prawie stykając się na lewe ramię
 • jeden krok motylkowy do tyłu, by wrócić na pozycję początkową

Menu

Rights

(Prawki)

Ilość taktów: 4

 • Partnerzy podają sobie prawe ręce i robią dwa kroki dostawne by zamienić się miejscami
 • Nie puszczając rąk, obracają się przez prawe ramię i robią dwa kroki dostawne, by wrócić na miejsca

Menu

Walking in butterflies - men to the men' site

(Chodzenie w motylkach - mężczyźni w stronę mężczyzn)

Ilość taktów: 4

 • Zaczynamy stojąc w parach do siebie plecami, trzymając się za ręce, bokiem w stronę pozycji wyjściowych tańca
 • robiąc dwukrok, mężczyźni idą w wyjściową stronę mężczyzn, a kobiety - w stronę kobiet
 • w dwukroku wracamy na miejsca
 • powtarzamy powyższe elementy

Menu

Walking in butterflies - men to the women' site

(Chodzenie w motylkach - mężczyźni w stronę kobiet)

Ilość taktów: 4

 • Zaczynamy stojąc w parach do siebie plecami, trzymając się za ręce, bokiem w stronę pozycji wyjściowych tańca
 • robiąc dwukrok, mężczyźni idą w stronę kobiet, a kobiety - w stronę mężczyzn
 • w dwukroku wracamy na miejsca
 • powtarzamy powyższe elemety

Menu

Walking in butterflies to the women site

(Chodzenie w motylkach w stronę kobiet)

Ilość taktów: 4

 • Zaczynamy stojąc plecami do siebie, a bokiem do początkowych pozycji tańca i trzymając się za ręce
 • robimy dwukrok w kierunku pozycji wyjściowych kobiet
 • dwukrok z powrotem
 • znowu dwukrok w kierunku pozycji wyjściowych kobiet
 • dwukrok z powrotem

Menu

Walknig in butterflies to the men site

(Chodzenie w motylkach w stronę mężczyzn)

Ilość taktów: 4

 • Zaczynamy stojąc plecami do siebie, a bokiem do początkowych pozycji tańca i trzymając się za ręce
 • robimy dwukrok w kierunku pozycji wyjściowych mężczyzn
 • dwukrok z powrotem
 • znowu dwukrok w kierunku pozycji wyjściowych mężczyzn
 • dwukrok z powrotem

Menu

Valid HTML 4.0 Transitional

 
Dolna belka
Dolna belka
Dolna belka
Dolna belka
Dolna belka
Dolna belka